UNIQA logo
Poštovani klijenti,

obaveštavamo Vas da je Whirlpool Srbija d.o.o. ugovorio uslugu PRODUŽENE GARANCIJE u svoje ime a za Vaš račun sa UNIQA neživotno osiguranje a.d. Podgorica i preuzeo obavezu plaćanja pružene usluge.

Na ovoj strani možete registrovati aparat, ukoliko je kupljen u okviru akcije produžene garancije, kako biste ostvarili pravo na produženje garantnog roka, najkasnije mesec dana od datuma kupovine.

Nakon uspešne registracije, na Vašu mail adresu će odmah biti prosleđen mail, kao potvrda o registraciji.

Nakon obrade prijave, u roku od 30 dana od registracije, na Vašu mail adresu će stići i Obaveštenje o produženoj garanciji, sa svim podacima o uređaju i garantnom roku. Akcija 2 GODINE REDOVNE
+ 3 DODATNE se odnosi na aparate WHIRLPOOL, INDESIT ili HOTPOINT bele ugradne tehnike.

Akcija obuhvata aparate kupljene u periodu: WHIRLPOOL, INDESIT ili HOTPOINT: 01.04.2019.. – 31.12.2019.

Registracija za produženu garanciju

Podaci o uređaju

DATUM KUPOVINE UREĐAJA

BREND

VRSTA UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ (UPUTSTVO)

CIJENA (S PDV-OM)

BROJ FISKALNOG RAČUNA

NAZIV PRODAJNOG MJESTA

Lični podaci

IME I PREZIME

GRAD

POŠTANSKI BROJ

ULICA I KUĆNI BROJ

BROJ TELEFONA

E-MAIL

BROJ MOBILNOG TELEFONA